شرایط گارانتی

تعمیرکار یا کلینیک کایوش، برای ارائه خدمات به مشتری، از قطعاتی استفاده می‌کند. این قطعات و خدمات از شرکت کایوش به شما ارائه می‌شود و تحت قراردادی که با شما بسته می‌شود، شرکت متعهد به ضمانت تا یک ماه به شرح زیر می‌‌شود:

ضمانت نامه حاضر، صرفا شامل قطعات و یا سرویس‌هایی است که در سامانه کایوش ثبت و انجام شده باشد.

در صورتی‌ که در طول دوره گارانتی دستگاه مشکلی غیر از مشکل اولیۀ ثبت شده در سیستم که مرتبط با خدمات انجام شده و یا قطعۀ تعویض شده نباشد مواجه شود، شامل گارانتی نخواهد بود.

در صورتی که صرفا قطعه از کایوش خریداری شده و اشتباهی در نصب قطعه رخ نداده شده باشد، ضمانت تنها شامل قطعۀ خریداری شده خواهد بود. تشخیص علت خرابی با تیم کارشناسی کایوش است.

از لحظۀ اتمام و رضایت شما از تعمیرات، قطعۀ تعویضی در برابر هرگونه عیب کارخانه‌ای تا زمانی که شما صاحب آن دستگاه باشید (دورۀ ضمانت) شامل ضمانت تعویض تا یک ماهه است. بر اساس این ضمانت شرکت متعهد به تعویض قطعۀ معیوب با قطعۀ سالم به صورت رایگان است. این ضمانت در مورد سرویس‌های ارائه شده (تعمیرات بدون نیاز به تعویض قطعه) نیز  بوده و به طور کلی غیر قابل انتقال به غیر است.

اکیدا توصیه می‌شود کلیۀ پیگیری‌های مرتبط با گارانتی تنها از دفتر مرکزی، واحد گارانتی پیگیری شده و از تماس مستقیم با تعمیرکار خودداری شود؛ در غیر این صورت شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص گارانتی نخواهد داشت و گارانتی باطل شده تلقی خواهد شد.

در طول دورۀ گارانتی، هرگونه عیب‌یابی، باز کردن دستگاه، تعمیرات و یا دستکاری دستگاه توسط افراد متفرقه خارج از نظر شرکت، موجب ابطال گارانتی خواهد شد. لذا در صورت بروز مشکل در طول دوران گارانتی صرفا درخواست خود را از طریق واحد گارانتی کایوش پیگیری نمایید.

استفادۀ ناصحیح و تعریف نشده از دستگاه و قطعه و یا اتصال دستگاه غیر استاندارد به دستگاه که موجب آسیب به قطعه شود، موجب ابطال گارانتی خواهد شد. تشخیص این موضوع به عهدۀ کارشناسان کارگاه مرکزی کایوش خواهد بود.

به جز آن‌چه صراحتا در این قرارداد قید شده است، هرگونه توضیحات اضافی  به صورت شفاهی و یا کتبی که توسط تعمیرکار یا شرکت به شما داده می‌شود شامل ضمانت نخواهند بود.

با توجه به احتمال پاک شدن اطلاعات هنگام تعمیر دستگاه، حتما پیش از شروع کار تعمیر دستگاه اطلاعات خود را از دستگاه خارج نمایید. چنان‌چه اطلاعات به شدت حیاتی بر روی دستگاه دارید و هیچ راهی برای استخراج اطلاعات مذکور نیست، تصمیم و مسئولیت انجام تعمیرات به عهدۀ خود شماست و کایوش هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

با توجه به اینکه در برخی موارد امکان عیب‌یابی کامل دستگاه خاموش و یا آب‌خورده وجود ندارد و احتمال آن وجود دارد که پس از راه‌اندازی دستگاه و تحویل آن به مشتری عیوب دیگری بروز نماید؛ دستگاه‌هایی که با این عیب در سامانه ثبت می‌شوند، در صورت انجام تعمیرات مشمول موارد گارانتی نخواهند بود.

مسئولیت و هزینۀ ارسال دستگاه به واحد گارانتی بر عهدۀ مشتری است.

بعد از تعمیر دستگاه، ضمانت کایوش در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر به صورت خودبه‌خود باطل می‌شود:

استفادۀ نادرست که باعث ترک برداشتن، خم شدن یا تاب برداشتن بدنه می‌شود.

رسیدن آب به دستگاه.

افتادن دستگاه چه به صورت عمدی و چه به صورت سهوی.

صدمات جدید بی‌ربط به مشکل قبلی.

دستگاه‌های جیل‌بریک شده و غیر اصلی (اصطلاحا فیک) حتی در صورت انجام تعمیرات شامل گارانتی نخواهند بود.

دستکاری سخت‌افزارهای درونی (وجود تعمیرات قبلی در دستگاه): چنانچه دستگاه شما پیش از درخواست از کایوش قبلا تعمیر شده باشد و یا شخص دیگری روی آن کار کرده باشد، در صورت تعمیر شدن در سیستم کایوش، مشمول گارانتی شرکت نخواهد شد. چنانچه اثبات شود دستگاه شما پیش از ثبت درخواست در سامانۀ کایوش و انجام تعمیرات توسط کارشناسان کایوش، توسط فرد یا افرادی که مورد تایید کایوش نیستند، مورد عیب‌یابی و تعمیر قرار گرفته باشد، دستگاه شما بعد از تعمیر مشمول گارانتی نخواهد شد.

ضمانت ارائه شده صرفا مربوط به دستگاه تعمیر شده و به نام فرد صاحب دستگاه هنگام تعمیر دستگاه است. این ضمانت به هیچ عنوان قابل انتقال به غیر نبوده و در صورت فروش دستگاه در طول دورۀ گارانتی، ضمانت‌نامه خودبه‌خود باطل می‌شود.

چنان‌چه دستگاه شما به دلیل خطای تعمیرکار در محل یا کلینیک آسیب جبران‌ناپذیری ببیند و هزینه دریافت شده باشد، حتی‌الامکان دستگاه به حالت اولیه بازگردانده شده و مبلغ دریافتی نیز به شما عودت داده می‌شود.

در صورتی که این کار ممکن نباشد، یک دستگاه مشابه یا با توجه به شرایط موجود کمی بهتر از دستگاه آسیب دیده و بدون مشکل و یا با توجه به بازار وجه نقد معادل دستگاه ارائه شده (با توجه به کارشناسی کارشناسان کایوش)، در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت. در این صورت دستگاه خراب به مالکیت کایوش در خواهد آمد.

در صورتی که دستگاه شما بعد از تعمیرات دچار مشکل شود، گارانتی تنها در صورتی شامل حال شما خواهد شد که با واحد گارانتی شرکت کایوش تماس گرفته باشید و موضوع کار شما از این طریق پیگیری شده باشد. در صورت تماس مستقیم با خود تعمیرکار، شرکت قادر به ارائۀ گارانتی به شما نخواهد بود!

تمام مشتریانی که درخواست تعمیرات در سامانۀ کایوش (به صورت اعزام تعمیرکار به محل یا ارسال دستگاه به کلینیک) را دارند با تمام مفاد زیر موافق هستند:

من اجازه می‌دهم تا کایوش دستگاه بنده را تعمیر کند.

من می‌دانم که تعمیرکارها تعالیم مورد نظر برای تعمیرات را دیده‌اند، اما هرگز به شرکتی که دستگاه را از آن خریداری نموده‌ام ارتباطی ندارند.

چنان‌چه دستگاه من بعد از بررسی‌های کارشناسانۀ کایوش، غیرقابل تعمیر اعلام شد؛ حق هیچ‌گونه اعتراضی به کایوش نخواهم داشت.

می‌دانم کایوش در قبال اطلاعات روی دستگاه که ممکن است هنگام تعمیرات از بین بروند، هیچ مسئولیتی ندارد. و مسئولیت اطلاعات با توجه به توصیۀ کایوش به پشتیبان‌گیری از اطلاعات قبل از آغاز فرآیند تعمیرات بر عهدۀ خودم است.

کارهایی که کایوش بر روی دستگاه انجام می‌دهد به ضمانت اولیۀ دستگاه هیچ ارتباطی ندارند و کایوش صرفا خدمات ارائه شدۀ خود را به مدت یک ماه ضمانت می‌دهد.

من می‌دانم که مسئول هستم تا مدل دقیق و مشکل پیش آمدۀ دستگاه را به کایوش گزارش دهم و چنان‌چه قبلا تعمیراتی روی دستگاه انجام گرفته باشد، گزارش کاملی از آن را در اختیار تیم فنی کایوش ارائه دهم. بدیهی است که دستگاه توسط تعمیرکار اعزامی و یا درصورت ارسال به کلینیک، توسط کارشناس مربوطه در کلینیک، بازدید خواهد شد و چنان‌چه بعد از بررسی و عیب‌یابی دستگاه، مشکلات دیگر و متفاوتی دیده شود، بعد از اطلاع به من هزینه‌ها و روند کار متفاوت خواهند بود.